Els apicultors exigeixen que la llei obligui a indicar la procedència de la mel

S’ha format una plataforma per tal de sol·licitar que, al Congrés dels diputats, es modifiqui el Reial Decret 473/2015 per exigir que sigui obligatori indicar en l’etiquetatge dels envasos amb barreja de diverses mels el o els països d’origen de cadascuna d’elles.

Aquesta plataforma, ha estat impulsada per més de 30 associacions apícoles locals i regionals de tot Espanya. A més, també compta amb el suport d’altres organitzacions ecologistes com Greenpeace. Aquesta plataforma rep el nom de la Plataforma Etiquetado Claro.

Producció de mel a Catalunya
Producció de mel a les instal·lacions de Mel del Perelló – Avi Lluís

Segons un comunicat d’aquesta plataforma, el passat dia 5 de febrer de 2018, va ser presentada aquesta petició per escrit al Congrés acompanyada de milers de signatures de suport.

La plataforma denuncia que, en els etiquetatges dels envasos de mel, tan sols s’indica (normalment amb lletres molt petites, dit sigui de pas) Si la barreja de mels és originària o no és originària de la Unió Europea. Això perjudica tant a productors de mel com als mateixos consumidors a l’hora de comprar mel, que no poden saber de cap manera el percentatge de cada origen de les diferents mels que conté l’envàs.

Perquè et facis una idea, la legislació actual, per exemple, permet envasar mels amb tan sols un percentatge d’un 1% de mels procedents d’Espanya i l’altre 99% restant de fora de la UE, com ara mel d’origen xinesa. Són mels que, a diferència de les mels procedents de la Unió Europea, no tenen l’obligació de complir amb certes normatives de seguretat alimentària, el seu preu és infinitament menor.

Des de la plataforma adverteixen que “Si no s’estableixen mesures per a un etiquetatge clar, el sector de l’apicultura es fa menys rendible i la subsistència de famílies que es dediquen a aquesta activitat perilla” i afegeixen que tot això pot provocar col·lateralment “perjudici mediambiental de no mantenir aquestes abelles“.

En realitat, això no és un problema nou. Els apicultors i productors de mel d’abella, porten denunciant això des de fa molt de temps. Alertant de la importància que suposa tant per a la seguretat alimentària, com per a la indústria apícola al nostre país i el mediambiental. Sense una llei que el protegeixi, es troba en perill un sector que es concentra principalment en determinades regions rurals.

Deixa un comentari